Design for the brand
you want to be.

Wij helpen onze klanten groeien door hen te ondersteunen in al hun digitale projecten. Wij bouwen merken, websites en webshops.

wie wij zijn.

Het adres van onze website is: https://visualstar.be.
Brandco bvba – VisualStar
gevestigd te Wilrijk, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Prins Boudewijnlaan 79 bus 001, 2610 Wilrijk

Tel: +32 (0)3 808 18 70
 

persoonsgegevens die wij verwerken.

Brandco bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.
Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BTW nummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de
intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
contact@visualstar.be, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op
basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 

Brandco bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of
reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig
is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze
diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan
te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Brandco bvba analyseert uw gedrag op de
website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en
diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 

hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Brandco bvba bewaart uw persoonsgegevens voor
onbepaalde tijd, tenzij wordt uitgeschreven uit mailinglijst of uitdrukkelijk
gevraagd word naar het verwijderen van de klantgegevens. Zie ‘Gegevens inzien,
aanpassen of verwijderen’
Delen van persoonsgegevens met derden Brandco
bvba verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Brandco bvba gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brandco bvba en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar contact@visualstar.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw identiteitskaart ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek.
Brandco bvba wil u er tevens op wijzen dat u
de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende
link: https://www.privacycommission.be/
 

hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Brandco bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@visualstar.be.